ECOCARE – QUATEST 2: Kiểm định an toàn giành cho sản phẩm “Nước giặt bồ hòn”

Kiểm định của Trung tâm Kỹ thuật Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng 2 (QUATEST 2) giành cho sản phẩm “Nước giặt bồ hòn Ecocare” chứng nhận độ an toàn giành cho da, không kích ứng da của các thành phần có trong nước giặt.

Kiểm định có hiệu lực từ ngày 28/04/2020